Vilkår for bruk

Vilkårene for bruk av influencerwiki.no, ved å bruke og få tilgang til siden, sier du deg enig i følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan si deg enig i disse vilkårene, kan du ikke bruke influencerwiki.no.

Du kan ikke kopiere, reprodusere, republisere, frame, laste ned, overføre, modifisere, vise opp, endre på design, selge eller ta del i en hver form for salg, leie, leasing, lån, tildeling, distribuering, lisensiering, sublisensiering eller utnyttelse på noen måte, enten i helhet eller som en del, influencerwiki.no innhold, med mindre du har blitt gitt en skriftlig tillatelse til å gjøre det.

Du er ikke tillat å skrape siden vår eller bruke noen form for kjent datauthentingsroboter eller extractorer.

Du kan ikke bruke Influencer Wiki Norge i noen form for illegal aktivitet.

Du sier deg enig i at du ikke skal endre på nettsiden eller vårt system, eller endre på designet i noen deler av influencerwiki.no